Saugomų teritorijų centre

Lankėmės saugomų teritorijų Nacionalinio lankytojų centre, kurių tikslas suteikti žinių apie saugomas teritorijas. Ekspozicija padeda suprasti ką ir kodėl reikia saugoti, kodėl gamtosauga civilizuotai žmonijai darosi vis svarbesnė.