PRIVATUS DARŽELIS ANTAKALNYJE

Mano ir visos komandos pagrindinis siekis, kad darželis taptų mažylio antraisiais namais, saugia, linksma žaidimų, bendravimo ir kasdienių naujų atradimų kupina patirtimi. Žinodami darželio svarbą vaiko raidai, klojame stiprius pamatus visai tolesnei vaiko ugdymosi ateičiai.

Mes socioemocinis darželis, kuriame mokomės pažinti save ir kitus, augti asmenybėmis, brandinti vertybes, augintis lyderystę, išmokti mokytis, įveikti iššūkius, tyrinėti, rasti atsakymus į klausimus, bendrauti, puoselėti savo įgūdžius, pasitikėti savimi: emocinis intelektas, psichologinė dermė, atsparumas aplinkos įtakai bei savivertės puoselėjimas.

Tikime, kad visi vaiko įgūdžiai tvirtai formuojasi, kai vaikas jaučiasi visapusiškai saugus, mylimas, laukiamas, svarbus. Mes atsikratome šablonų ir augame kartu su vaiku padėdami jam formuoti vertybes, džiaugtis naujais atradimais, pažinti save ir pasaulį, augti vieningoje ir draugiškoje grupėje vaikų – Mylimukų.

Mylimukų darželis sėkmingai gyvuoja daugiau nei 11 metų! Tai darželis, kuris turi:

 • Sukauptą ilgametę patirtį, brandą ir patikimumą.

 • Stiprią ugdymo programą, kurios kokybę įrodo realūs rezultatai.

 • Aiškią ir vieningą vertybių sistemą.

 • Atsakingą požiūrį į vaikų sveikatingumo svarbą.

 • Tikėjimą, kad vaiko emocinė sveikata yra ugdymosi pagrindas.

 • Aktyvią ir įsitraukusią tėvų bendruomenę.

 • Atsidavimą dirbti vaikams ir dėl vaikų

 • Žinias, kaip atliepti kiekvieno vaiko meilės kalbą.

 • Inovatyvų ir atsakingą požiūrį į kasdienį vaikų veiklos organizavimą.

 • Mokslu grindžiamų mokymosi metodikų taikymą.

 • Stiprius mokytojus, kurie lavinamąsias veiklas pateikia itin kūrybiškai ir žaismingai.

 • Drąsą daug ir dažnai keliauti su vaikais į teatrus, muziejus, parkus.

 • Siekiamybę kurti glaudų ryšį su tėvais, bendradarbiauti ugdant vaikus.

 • Atsidavusią ir besąlygiškai vaikus mylinčią mokytojų komandą.

 • Tikėjimą, kad vaikas turi būti vaiku: žaismingu, linksmu, smalsiu ir išdykusiu!

ČIA UGDOSI

"Pradinukai"

Ankstyvasis ugdymas: 1,5-3/2-4 metų.

Mylimukų darželio Kiškiai PadykėliaiMylimukų darželio Kiškiai Padykėliai
Bitučių grupė Mylimukų darželyjeBitučių grupė Mylimukų darželyje

"Pagrindinė"

Ikimokyklinis: 3 - 4,5 metų.

Gudručių grupė Mylimukų darželyjeGudručių grupė Mylimukų darželyje

"Gimnazija"

Priešmokyklinis: 4,5 - 6 metų.

Priešmokyklinis ugdymas Mylimukų darželyjePriešmokyklinis ugdymas Mylimukų darželyje

MYLIMUKŲ DARŽELIO

VERTYBĖS

MŪSŲ MISIJA. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos fizinės ir psichologinės gyvensenos, pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis, stiprinti savo visagalystę, augintis individualias galias, užtikrinti jų sklaidą ir ūgtį. Suteikti visapusišką ir novatorišką ugdymą, individualių galių ir interesų plėtotę, emociškai šiltą, palaikančią, saugią aplinką.

VIZIJA. Būti savo Mylimukų Mylimukais. Kurti bendruomenę, kurioje svarbiausia visapusiška vaiko gerovė, jo galių plėtotė.

TIKSLAS. Mylimukų Darželis yra visapusiško ugdymo mokykla, kurioje vienodai svarbios tiek akademinės žinios, tiek asmenybės ūgtis. Ugdomosios veiklos plėtojama intelektų visuma, o neformalus ugdymas papildo formalųjį ugdymą padėdamas vaikui plėsti savo pažinimo ribas įvairiose srityse, stiprinti emocinį intelektą, kūrybiškumą, puoselėti savo bendravimą, bendradarbiavimą, lyderystės, kritinio mąstymo, tolerancijos, socialinių įgūdžių.

MYLIMUKŲ MOKYTOJAS

 • Nuolat tobulėjantis žmogus.

 • Savo srities entuziastas ir profesionalas.

 • .Lyderis, įkvėpėjas, mentorius ir pavyzdys.

 • Klystantis, pripažįstantis ir pasitaisantis.

 • Empatiškas, nuoširdus žmogus.

 • Gerbiantis vaiką ir jo šeimą, kiekvieno bendruomenės nario individualumą.

MYLIMUKO ŠEIMA

 • Mokytojų partneriai jų vaikų ugdymo procese.

 • Pasirengusi priimti konsultacijas ir padėti pedagogams jas taikyti

 • Vertybių ir gerų manierų vaikams puoselėtoja.

 • Nuoširdi, supratinga ir atvira.

 • Gerbianti bendruomenės vertybes ir tradicijas, jas puoselėjanti ir turtinanti.

MYLIMUKAS - ŽMOGUS TARP ŽMONIŲ

 • Socialiai atsakingas ir kultūringas bendruomenės narys.

 • Turintis savo nuomonę, ją pagrindžiantis, bet gerbiantis ir kito - tolerantiškas ir draugiškas.

 • Klystantis, pripažįstantis ir pasitaisantis.

 • Laimingas ir kuriantis laimę aplink save.

 • Pasitikintis savimi ir savo visagalyste, turintis aukštą savivertę ir kritinį mąstymą.

MYLIMUKŲ UGDYMOSI APLINKA

 • Kuo "gyvenimiškesnė" ugdymosi aplinka, auginanti kritinį mąstymą, savisaugą, savarankiškumą.

 • Namų aplinkos imitavimas darželio aplinkoje, padedantis vaikui išmokti būtinų gyvenimo įgūdžių

 • Žaislas ne pagrindinis žaidimo akcentas, o tik pagalbinė priemonė žaidimui išreikšti.

 • Savo kūrybos žaislai ir žaidimai, inicijuojantys vaiką kūrybiškai spręsti problemas, mokytis, pritaikyti turimas žinias tikslui pasiekti, auginantys kūrybiškumo įgūdžius.

UGDYMO PROGRAMA

DRAUGYSTĖ, ŽAIDIMAS, DŽIAUGSMAS

EMOCINĖ IR FIZINĖ SVEIKATA

ŠEIMA

ŽMOGIŠKUMAS

ĮŽVALGUMAS

LYDERYSTĖ

PAGARBA

TAUTIŠKUMAS

INDVIDUALUMAS

KŪRYBIŠKUMAS

NUOLATINIS TOBULĖJIMAS

Susidomėjote mūsų darželiu?

Parašykite mums ir susipažinkime!

MUS RASITE

Antakalnio g. 98, Antakalnyje | Vilnius

GRUPĖ:

Kiškiai padykėliai

1,5 - 3 m.

Antakalnio g. 84, Antakalnyje | Vilnius

GRUPĖ:

Gudručių klasė

3 - 4 m.

Antakalnio g. 4A, Antakalnyje | Vilnius

GRUPĖ:

Bitučių klasė

2-4 m.

Antakalnio g. 4A, Antakalnyje | Vilnius

GRUPĖ:

Nulinukai
4,5 - 6 m.