Nulinukų gamtamokslinis tyrimas: Vilnelė ir jos tėkmės greitis